Tersinim Teorisi Nedir?

 

Tersinim teorisi, Türk düşünür ve yazarlardan biri olan Hüdai Çakmak’ın oluşturduğu bir teoridir. İnsanlığın ilk çağlarından itibaren varoluş konusu her zaman ilgi görmüş ve araştırılmıştır. Teori, gerçek olduğuna inanılan bir varsayım üzerine kurulur, kanıtlanmaya ve ayrıntılandırmaya çalışılır. Burada ulaşılan bilimsel sonuçlar, doğru olduğuna inanılan varsayıma göre yorumlanır. Buna bağlı olan varsayımın yanlış olabilme ihtimali yoktur.

 

Tersinim Teorisi ve Bilim

Bilimin en temel düşmanlarından biri tek taraflı düşüncedir. Tek taraflı düşünce bilimin tarafsızlığına gölge düşürdüğü gibi pek çok hatalara ve yanlışlıklara yol açar. Sonuç olarak üretilen teorileri bilim dışına iter.

Tersinim teorisi, üretilen herhangi bir teoriyi desteklemek ya da eleştirmek amacıyla ortaya konulmamıştır. Bu alanda tamamen kendisine özeldir. Varoluşun en büyük ve temel gerçeğinin üzerine kurulduğu için evrenseldir. Tersinim teorisi, önce bilim sonra da sonuç ilkesine dayanmaktadır. Bu sebeple bilimin koymuş olduğu bütün ilke ve kanunlar ile uyumlu olduğu için, hiçbiri ile çelişmez.

 

Tersinim Teorisinin Esasları

 

Tersinim teorisi şu esasları temel olarak alır:

 

-Evrenin bir sınırı vardır. Gitgide genişler ve içerisinde barındırdığı maddenin miktarı belirlidir.

-Evren, evrene benzeyen çok sayıda varlığın içerisinde bulunduğu uzun zamandan beri var olan ve gitgide büyüyen bir enerjiden oluşmuştur.

-Varoluş, tersinim teorisine göre bütün evreni kaplayan bir bütündür.

-Sürekli ve art arda gelişen olayların dizilimi olarak kabul edilen zaman, evrene ve diğerlerine özeldir.

-Bütün canlı türünün eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yaratılmış saf bir hali vardır. Diğer bütün ırklar, saf ırkların çeşitlenme sonuçlarıdır.

-Tersinime uğrayan arı ırkları, özelliğini yitirmiş ve zayıf ırklar oluşturmaktadır. Canlı yaşam büyük ölçüde zayıflamış veya yitmiş ise, hayattan tamamen silinir.

-Hiçbir canlı, varlığını tersinimlemeye uğramadan geleceğe aktaramaz.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir