ILO Nedir, Ne Anlama Gelir?

    ILO Ne Anlama Geliyor?

ILO’nun açılımı International Labour Organization, yani Türkçe çevirisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’dür. ILO, sanayi alanı çalışan haklarını geliştirmek için ülkelerin çalışma kapsamında sahip oldukları yasaları ve standartları geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bir kuruluştur. İlk kez 1919 yılında Versay Barış Antlaşması kapsamında kurulmuş daha sonra 1946 yılında Birleşmiş Milletlere ait bir uzmanlı kuruluşu olmuştur. Bugün merkezi İsviçre Cenevre’de bulunmaktadır. ILO, evrensel çalışma ve insan hakları ile sosyal adalet hakları temelinde kurulmuştur. ILO’nun sunduğu sözleşme ve tavsiyeler çalışma hakları, çalışma hayatı, fırsat eşitliği gibi konularda temel standartlar koymaktadır. Aynı zamanda ILO, iş sağlığı ve güvenliği, emek yönetimi, çalışma politikası, çalışma hukuku gibi konularda da teknik yardımlarda bulunmaktadır.

ILO’nun Temel Unsurları

Hükümet, işveren ve işçi ILO’nun çalışmalarında en önemli unsurlardır. BM kuruluşlarının içinde ILO, bu üç unsurun temsilcilerinin bir arada bulunduğu tek kuruluştur. ILO bu üçlü yapısı sayesinde devletlerin ve sosyal ortaklarının çalışma standartlarının serbestçe tartışılabilmesine olanak sağlar.

ILO’nun Amacı

ILO’nun amacı, işveren ve işçilerin hükümet ile birlikte alınacak kararlarda eşit söz hakkına sahip olmasıyla çalışma standartları ve politikalar geliştirmektir. ILO çalışmaları üç ana yapıda gerçekleşir; Uluslararası Çalışma Konferansı, ILO Yönetim Kurulu ve ILO Ofis. ILO Yönetim Kurulu ve ILO Ofise çalışmalarında üç taraflı komiteler yardımcı etmektedir. Aynı zamanda ILO’nun çalışmalarına alanlarında uzman komiteler de yardımcı olmaktadır.

     ILO’nun Hedefleri

ILO’nun dört tane temel stratejik hedefi vardır. Bunlar:

– Çalışma hayatında temel hakların ve standartların geliştirilip yaygınlaştırılması.
– Kadın veya erkek fark etmeden bütün insanların insanca koşullarda çalışması ve insanca kazanç sağlaması yönünde çalışmalar yapılması.
– Sosyal koruma programlarını geliştirip daha etkin hale getirmek.
– Üç taraflı yapıyı güçlendirmek.

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5, rated)
Loading...

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir