Radyoastronomi Nedir?

  Radyoastronomi Nedir? Gök cisimleri, radyoelektrik dalgaları alanında elektromanyetik bir ışıma yayarlar. Radyoastronomi, gök cisimlerinin bu elektromanyetik ışımasını inceleyen bilim dalıdır. Radyo dalgaları ışımaları, Karl…

Astrokimya Nedir?

  Dünya dışında kalan galaksi oluşumları ile ilgilenmektedir. Uzayda bulunan kimyasal maddeleri, maddelerin birbirleri ile olan bağlantısını ve kimyasal elementleri inceleyen bilim dalıdır. Güneş Sistemi’nde…

Aktif Galaksi Nedir?

  Bir kaynaktan merkezi bulunan, yüksek miktarda enerji yayan galaksilere aktif galaksi adı verilir. Kuasar’larda olduğu gibi, direkt gözlenebilmektedirler ve radyo galaksilerdeki gibi tespit edilebilmektedirler….

Astrometri Nedir?

              Astrometri nedir? Astrometri kısaca gök ölçümü bilimidir. Başta yıldızların ve diğer gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini özenle hesaplar. Bu sayede uzay diye tabir…

Astrobiyoloji Nedir?

  Astrobiyoloji, evrendeki evrime yardımcı olan biyokimyasal ve jeokimyasal süreçleri konu almaktadır. Yaşamın ortaya çıkmasını, evrimle bağdaştırarak anlatmakta ve biyolojik kökenin, dağılımın, canlıların geleceğinin incelenmesinin…

Zodyak Nedir?

  Burçlar hemen hemen bütün medeniyet ve dinlerde varmış. Burçlardan ilk söz eden Homeros olmuştur. Milattan önce 4. Yüz yılda yaşamış olan bu matematikçiye göre…

Yükselen Burç Nedir?

  Burçlar, kişinin doğum zamanında Güneş’in yıldızlar arasındaki konumuna göre belirlenir. Doğumun gerçekleştiği tarihte Güneş’in var olduğu konum bebeğin ilerde alacağı karakteri hakkında ipuçları verir….

Astrososyoloji Nedir?

  Bu yazımda mümkün olduğunca sizlere Astrosoyoloji Nedir onu anlatacağım. Astrososyoloji astral sosyal olguların incelenmesidir. Uzayla ilgili sosyal, kültürel ve davranış kalıplarıdır.   Uzayla ilgilenen…