Zodyak Nedir?

  Burçlar hemen hemen bütün medeniyet ve dinlerde varmış. Burçlardan ilk söz eden Homeros olmuştur. Milattan önce 4. Yüz yılda yaşamış olan bu matematikçiye göre…