Bahcılık Nedir?

 

Hazcılık da denen bahcılık, bah kelimesinden türemiştir. Bah kelimesi ise Arapça kökenli bir kelimedir. Hedonizm de denen hazcılık felsefi bir akımdır. Hedonizm helimesi eski Yunancada ”haz ve zevk” anlamlarına gelen Hedone kelimesinden türemiştir. Hedonizm akımı Sokrates’in öğrencisi Aristippos’un öğretisidir. Hayatın esas gayesini zevk olarak kabul eden öğretidir, zevke düşkünlük olarak da tanımlanabilir.

 

Felsefi Bir Akım

Felsefi bir akım olarak Hedonizm, yaşamın anlamının haz olduğunu, haz veren her şeyin iyi ve doğru olduğunu ve bütün eylemlerin amacının haz olduğunu savunan dünya görüşüdür. Hedonizm anlayışına göre tüm eylemlerin amacı haz almaktır. İnsan doğası gereği kötü olaylardan kaçıp hazza yönelen bir varlıktır. Bu nedenle de davranışlarının amacı haz olmalıdır.

 

Hedonizmin kurucularından Aristippos bedensel zevkin önemini vurgularken, diğer bir kurucu olan Epikuros duygusal hazzın da önemli olduğunu savunur. Epikuros için en büyük haz, ruh dinginliğidir. Buna da bedensel zevkler peşinde koşarak değil, bilgelikle varılır.

 

Hedonizm savunucularına Hedonist adı verilir. Hedonistlerin çoğunda rastlanan özelliklere bakıldığında bencillik, kendini beğenmişlik, eleştiriye kapalılık, başka kişileri kendi amaçları için kullanma gibi narsist özellikler görülür.

 

Hedonizmi psikolojik hedonizm ve ahlaki hedonizm olarak iki başlık altında inceleyebiliriz. Psikolojik hedonizm insanların psikolojik olarak yalnızca haz almayı arzuladığını savunan bakıştır. Ahlaki hedonizm ise zevk ve mutluluğu maksimum hale getirmenin temel ahlaki yükümlülük olduğunu belirten öğretidir. Epikuros ile anılır.

 

Hedonizm akımı Rönesans sonrası etkisini kaybetmiştir. Fakat 18. yüzyılda ahlaki hedonizm ele alınarak Francis Hutcheson ve David Hume tarafından tekrar incelenmiştir. Günümüzde hedonizmin hayatın tek amacının yeme, içme ve eğlence zannı üstünden yükseldiği düşünülüyor.

 

Ruhbilimi Terimi Olarak Hazcılık

Ruhbilimi terimi olarak ise hazcılık, her davranışın hoşlanma ya da acıdan kaçma isteğiyle güdülendiğini öne süren görüş olarak kabul edilir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir